Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

ophelie
5286 e5f8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ophelie
5322 5ab0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
ophelie
Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...) Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem.
— Stanisław Lem
ophelie
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viamyzone myzone
ophelie
0036 a790
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viamyzone myzone
ophelie
9966 1fec 500
Reposted frompeper peper viamyzone myzone
ophelie
1243 dbea 500
ophelie
8290 6c4c
8690 7035
Reposted fromunco unco vialevilette levilette
ophelie
ophelie
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

ophelie
ophelie
7340 bbdc
Reposted fromflesz flesz viamyzone myzone
ophelie
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove vialevilette levilette
9471 662f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialevilette levilette
ophelie
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
ophelie
5594 530d 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viamyzone myzone
ophelie
1201 0215 500
Reposted frompeper peper viamyzone myzone
ophelie
1459 17c7 500
Reposted frommadzi28 madzi28 vianoticeable noticeable
5931 8570
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...